Enllaços

Departament d'Empresa i Ocupació
www.gencat.cat/empresaiocupacio

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
tinyurl.com/consellcatalafp

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.es

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugtcatalunya.com

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundaciontripartita.org

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.meyss.es/

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
www.gencat.net/educacio/icqp/

 
 Aplicació CONFORCAT
 Identificació intranet
 Usuari:
 Clau:
Subscripció al butlletí d'informació
Actualitat

Publicada l'ORDRE EMO/380/2014 30/12/2014
ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.
Informació complementària  

Licitacions 23/12/2014
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 003/15. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicat EDICTE de 15 de desembre de 2014 22/12/2014
EDICTE de 15 de desembre de 2014, de notificació d'una resolució de revocació, en base a la Resolució EMO/310/2012, d'1 d'octubre, relativa a la sol·licitud d'una subvenció pública destinada al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/2684/2014 02/12/2014
RESOLUCIÓ EMO/2684/2014, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d'oferta per a persones treballadores i per a la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2013
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/2483/2014 12/11/2014
RESOLUCIÓ EMO/2483/2014, de 28 d'octubre, d'ampliació de l'import màxim destinat al finançament dels plans de formació previstos a l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.
Informació complementària  

El Govern concentra en una única plataforma digital les diferents ofertes de formació professional de Catalunya 22/10/2014
El nou espai Catalunya Professional dóna resposta a una de les previsions del Projecte de llei de formació professional, amb l’objectiu d’oferir una millor i més integrada orientació i informació.
Informació complementària  

Posat en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil 15/09/2014
La Generalitat de Catalunya posa en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil que beneficiarà al voltant de 300.000 joves catalans d’entre 16 i menys de 25 anys (fins a 30 anys en el cas de persones amb grau de discapacitat de més del 33%)
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1853/2014 05/08/2014
RESOLUCIÓ EMO/1853/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució de la iniciativa Forma Empresa50.Cat, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1852/2014 05/08/2014
RESOLUCIÓ EMO/1852/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre.
Informació complementària  

Publicació de l’ORDRE EMO/206/2014 11/07/2014
ORDRE EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional 'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.
Informació complementària  

Publicacions 18/06/2014
Publicació Butlletí de la formació i la qualificació professional de Catalunya: Futur professional, núm. 1 - juny 2014
Informació complementària  

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya present al Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona 19/05/2014
La Directora del Consorci per a la Formació Contínua, la Sra. Maria del Carme Duch Torrelles, ha assistit el divendres 16 de maig, a la sessió constitutiva del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona. Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial en l’àmbit de la Formació Professional, on conflueixen tots els agents socials i econòmics, públics i privats de la ciutat de Tarragona.

Memòria d'activitats 2013 07/05/2014
Publicada la Memòria d'activitats 2013 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Publicat l'ACORD GOV/45/2014 20/03/2014
ACORD GOV/45/2014, de 18 de març, de nomenament del/de la president/a del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2013 07/05/2014
Publicat el Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2013, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/469/2014 06/03/2014
RESOLUCIÓ EMO/469/2014, de 28 de febrer, de nomenament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Programa de consolidació del treball autònom 24/02/2014
El Departament d'Empresa i Ocupació ha posat en marxa un programa de suport a la consolidació del treball autònom amb la intenció de contribuir a l'enfortiment i creixement del treball autònom. El programa es desenvolupa amb la col·laboració d'escoles de negocis, universitats, col·legis professionals i les entitats representatives del treball autònom. Aquest programa conté dos tipus d'accions:

  • Línia A: accions de formació estratègica en gestió empresarial i servei d'assessorament personalitzat a treballadors autònoms per afavorir la consolidació dels seus negocis.
  • Línia B: accions d'assessorament i acompanyament a treballadors autònoms en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres.

Informació complementària  

Publicació de l'ORDRE ENS/26/2014 11/02/2014
ORDRE ENS/26/2014, de 15 de gener, per la qual es creen els Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, i es convoca la primera edició, corresponent a l'any 2014.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/204/2014 07/02/2014
RESOLUCIÓ EMO/204/2014, de 27 de gener, per la qual s'aprova la Instrucció per a la presentació de la documentació de certificació i justificació de costos de les subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2013.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/110/2014 29/01/2014
RESOLUCIÓ EMO/110/2014, de 23 de gener, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions 20/01/2014
Anunci formalització del contracte de l’expedient núm. 0005/14. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 14/01/2014
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0005/14. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2012 03/01/2014
Publicat el Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2012, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/2606/2013 12/12/2013
RESOLUCIÓ EMO/2606/2013, de 5 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2013, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Informació complementària  

La Generalitat referma el seu compromís amb els Centres Especials de Treball donant el seu suport al congrés Business With Social Value 09/12/2013
Aquesta trobada, que tindrà lloc el proper dia 12 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona), busca generar noves possibilitats de negoci per als Centres Especials de Treball posant-los en contacte amb l’empresa ordinària.
Informació complementària  

La Generalitat destina 21,2 milions d'euros a la formació de treballadors catalans 09/12/2013

  • El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, amb l’acord dels agents econòmics i socials, ha resolt la convocatòria 2013 de subvencions per a la formació contínua.
  • Els fons de formació contínua financen plans adreçats prioritàriament a treballadors ocupats, dedicant una atenció especial a sectors clau de l’economia del país.
  • La iniciativa ‘Forma Empresa50.Cat’, creada enguany, recolza a les empreses perquè utilitzin la bonificació de les seves quotes de la seguretat social i realitzin formació a mida segons les necessitats de les seves plantilles.

Informació complementària  

Publicació de l'ORDRE EMO/212/2013 06/09/2013
ORDRE EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2013.
Informació complementària  

Publicació de l'ORDRE EMO/211/2013 06/09/2013
ORDRE EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/1155/2013 31/05/2013
RESOLUCIÓ EMO/1155/2013, de 24 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d'oferta per a treballadors/ores i els projectes específics d'emprenedoria i qualificació professional que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2012.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2012 21/05/2013
Publicada la Memòria d'activitats 2012 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

El Govern aprova el III Pla general de Formació Professional de Catalunya (2013-2016) 02/05/2013
Els consellers Puig i Rigau han presentat aquest acord conjuntament amb la memòria de la futura llei de Formació Professional. Totes dues mesures s’emmarquen en el projecte del Govern d’avançar cap a un nou model d’FP que contribueixi a crear ocupació estable i millori la competitivitat de les empreses del país.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/846/2013 23/04/2013
RESOLUCIÓ EMO/846/2013, de 15 d’abril, de nomenament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/595/2013 02/04/2013
RESOLUCIÓ EMO/595/2013, de 18 de març, per la qual es revoca la delegació de competències de la presidenta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en la presidenta del Consell Català de Formació Professional.
Informació complementària  

Publicació de l'ACORD GOV/28/2013 15/03/2013
ACORD GOV/28/2013, de 12 de març, de cessament i nomenament del/de la president/a del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/503/2013 15/03/2013
RESOLUCIÓ EMO/503/2013, de 8 de març, de cessament del director del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions: (18/02/2013) 18/02/2013
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0006/13. Publicat al Perfil del Contractant:
Informació complementària  

Publicació de l'ORDRE EMO/406/2012 11/12/2012
ORDRE EMO/406/2012, de 23 de novembre, d'ampliació del pressupost per al finançament dels plans de formació sectorials previstos en l'article 6 de l'Ordre EMO/212/2012, de 13 de juliol.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/2699/2012 11/12/2012
RESOLUCIÓ EMO/2699/2012, de 9 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades en base a l'Ordre EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.
Informació complementària  

Publicació de l’Ordre EMO/310/2012 18/10/2012
Publicació de l’Ordre EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.
Informació complementària  

Publicació de la Resolució EMO/1835/2012 21/09/2012
Publicació de la Resolució EMO/1835/2012, de 10 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques atorgades basades en l’Ordre EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s’obre la convocatòria de 2012, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicació de la Orden ESS/1726/2012 06/08/2012
Publicació de la Orden ESS/1726/2012, de 2 d'agost, per la qual es modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Real Decreto 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.
Informació complementària  

Pla anual d’avaluació de la formació professional per a l’ocupació 2010 01/08/2012
Publicat el Pla anual d’avaluació de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del conjunt del subsistema de Formació Professional per a l’Ocupació 2010, i el seu resum executiu.
Informació complementària  

Publicació de l'ORDRE EMO/212/2012 16/07/2012
Publicació de l'ORDRE EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012.
Informació complementària  

Anàlisi del Qüestionari d’avaluació de la qualitat de les accions formatives 26/06/2012
Publicat l’Anàlisi del Qüestionari d’avaluació de la qualitat de les accions formatives de la formació professional per a l’ocupació 2010, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Mapa de la formació professional contínua de Catalunya 2011 26/06/2012
Publicat el Mapa de la formació professional contínua de Catalunya 2011. Disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Publicació de la Resolució EMO/1092/2012 11/06/2012
Resolució EMO/1092/2012, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2011.
Informació complementària  

Publicació Resolució EMO/835/2012 10/05/2012
Resolució EMO/835/2012, de 27 d'abril, de nomenament del director/a del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2011 23/04/2012
Publicada memòria d'activitats 2011 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Publicació Resolució EMO/597/2012 11/04/2012
Resolució EMO/597/2012, de 22 de març, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions 24/01/2012
Anunci formalització del contracte de l’expedient núm. 0004/12. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 23/01/2012
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0004/12. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicació de la Resolució EMO/3049/2011 17/01/2012
Resolució EMO/3049/2011, de 23 de desembre, de delegació de competències de la presidenta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en la presidenta del Consell Català de Formació Professional.
Informació complementària  

Publicació de la Resolució EMO/2444/2011 24/10/2011
Resolució EMO/2444/2011, de 7 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació de caràcter intersectorial que preveu l'article 1.1.a) de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig.
Informació complementària  

Publicació de la Resolució EMO/2127/2011 15/09/2011
Resolució EMO/2127/2011, de 6 de setembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació del sector agrari inclòs en l'àmbit sectorial de referència agroalimentari establerts a l'article 7 de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions 12/09/2011
Anunci formalització del contracte de l’expedient núm. 0009/11. Publicat al Perfil del Contractant
Informació complementària  

Licitacions 06/09/2011
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0009/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/1343/2011 01/06/2011
RESOLUCIÓ EMO/1343/2011, de 20 de maig, per la qual s'aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l'any 2011 per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicació de la RESOLUCIÓ EMO/1195/2011 18/05/2011
Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions 16/05/2011
Anunci formalització del contracte de l’expedient núm. 0008/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 11/05/2011
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0008/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicació Ordre EMO/77/2011 09/05/2011
ORDRE EMO/77/2011, de 19 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions publiques destinades al seu finançament.
Informació complementària  

Publicació RESOLUCIÓ EMO/844/2011 07/04/2011
RESOLUCIÓ EMO/844/2011, de 14 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya durant l’any 2010.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2010 30/03/2011
Teniu disponible a l’apartat publicacions la "Memòria d'activitats 2010" del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Licitacions 05/01/2011
Anunci formalització del contracte de l’expedient núm. 0001/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 23/12/2010
Anunci de publicació de la formalització del contracte de l’expedient núm. 0002/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 23/12/2010
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0001/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 22/12/2010
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 0002/11. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicació del Decret 182/2010, de 23 de novembre 26/11/2010
Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació.
Informació complementària  

Publicació RESOLUCIÓ TRE/3654/2010 18/11/2010
RESOLUCIÓ TRE/3654/2010, de 27 d’octubre, per la qual s’aprova la instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l’any 2010 per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Eines per a la formació contínua 09/11/2010
Actualització Accions Complementàries i d’Acompanyament a la Formació
Informació complementària   |   + informació

Publicació Resolució TRE/3359/2010 03/11/2010
Amb data 26 d’octubre de 2010 es va publicar al DOGC la Resolució TRE/3359/2010, de 8 d’octubre, per la qual s’amplia el termini d’execució dels plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, i de caràcter sectorial destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, que preveu l’article 5 de la Resolució TRE/1145/2010, d’1 d’abril.
Informació complementària  

Licitacions 22/09/2010
Anunci de l’adjudicació definitiva de l’expedient núm. 0016/10. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 02/09/2010
Anunci de l’adjudicació provisional de l’expedient núm. 0016/10. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicació Resolució TRE/2483/2010 26/07/2010
RESOLUCIÓ TRE/2483/2010, de 15 de juliol, per la qual s’amplia l’import màxim destinat als plans de formació de caràcter intersectorial previstos a l’article 1.1.a) de la Resolució TRE/1145/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2009 21/07/2010
Teniu disponible a l’apartat publicacions la "Memòria d'activitats 2009" del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Informació complementària  

Licitacions 12/07/2010
Anunci de l’adjudicació definitiva de l’expedient núm. 0014/10. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Licitacions 28/06/2010
Anunci de l’adjudicació provisional de l’expedient núm. 0014/10. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

NOVETATS 2010 - Aclariments a les consultes freqüents formulades per les entitats 05/05/2010
Podeu consultar l’actualització del document de NOVETATS 2010 amb les consultes efectuades en relació a la convocatòria de la Resolució TRE/1145/2010.
Informació complementària  

CONFORCAT - Certificat de persona jurídica 28/04/2010
Per tal d'obtenir el certificat com a persona jurídica, per poder signar els documents necessaris generats per l'aplicació CONFORCAT, us heu d'adreçar a qualsevol oficina de l'Agència Tributària.
Informació complementària  

Documents i plantilles Resolució TRE/1145/2010 20/04/2010
A l'apartat Convocatòries > Documents i Plantilles > Plans de Formació estan disponibles les plantilles relacionades amb l'Ordre TRE/1145/2010.
Informació complementària  

CONFORCAT 20/04/2010
Ja podeu accedir a l'aplicació de gestió de les subvencions per a la formació contínua: CONFORCAT. Per qualsevol dubte o consulta envieu un missatge a ajuda@conforcat.cat
Informació complementària  

CONFORCAT - Manual de gestió d'usuaris 19/04/2010
Manual d'instruccíons per a la gestió d'usuaris dintre de l'aplicació CONFORCAT.
Informació complementària  

Publicació Resolució TRE/1145/2010 19/04/2010
RESOLUCIÓ TRE/1145/2010, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicació RESOLUCIÓ TRE/517/2010 04/03/2010
RESOLUCIÓ TRE/517/2010, de 23 de febrer, per la qual s’aprova la Instrucció de justificació de les subvencions públiques de les convocatòries de l’any 2009 per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, sectorial i extraordinària per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar.
Informació complementària  

Avaluació dels contractes programa 03/02/2010
Us informem que el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha realitzant una avaluació dels contractes programa sectorials 2005 i dels contractes programes intersectorial i de l’economia social 2006, a través de l’empresa adjudicatària d’aquest servei Ikertalde Grupo Consultor, S.A. Teniu disponible a l’apartat publicacions el document de Síntesi i conclusions de l’esmentada avaluació.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2007 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya