Enllaços

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
consellfp.gencat.cat/ca/

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/ca/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.org

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugt.cat

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundae.es

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.empleo.gob.es/ca/index.htm

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
icqp.gencat.cat/ca/

 
Actualitat

Publicada la nova revista INFORMA'T

Revista INFORMA'T Subscriu-t'hi
Subscriu-t'hi

Publicada RESOLUCIÓ 14/02/2017
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, per la qual es designa l'òrgan del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació als efectes de transparència i accés a la informació pública.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ TSF/113/2017 06/02/2017
RESOLUCIÓ TSF/113/2017, de 16 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicat ACORD 30/12/2016
ACORD GOV/164/2016, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals 2016-2018.
Informació complementària  

Licitacions 01/12/2016
Anunci de licitació de l’expedient núm. CFCC-2017-00001 Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 16/11/2016
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2016, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ TSF/2386/2016 03/11/2016
RESOLUCIÓ TSF/2386/2016, de 27 de setembre, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
Informació complementària  

Publicada CORRECCIÓ D'ERRADA 01/09/2016
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016)
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 30/08/2016
RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE TSF/223/2016 26/08/2016
ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 06/07/2016
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, per la qual s'amplia el termini de finalització de l'execució dels programes de formació per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, convocats per l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2015 01/07/2016
Publicada la Memòria d'activitats 2015 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Nomenada la nova directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 21/06/2016
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha nomenat Ariadna Rectoret directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ TSF/1409/2016 08/06/2016
RESOLUCIÓ TSF/1409/2016, de 25 de maig, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada nota informativa 31/05/2016
Nota informativa sobre la declaració responsable d’inscripció d’entitats de formació per impartir formació programada per les empreses no inclosa en el catàleg d’especialitats formatives mitjançant declaració responsable.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya