Enllaços

qBID

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
consellfp.gencat.cat/ca/

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/ca/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.org

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugt.cat

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundae.es

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.empleo.gob.es/ca/index.htm

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
icqp.gencat.cat/ca/

 
Actualitat

Publicada la nova revista INFORMA'T

Revista INFORMA'T Subscriu-t'hi
Subscriu-t'hi

Publicada RESOLUCIÓ TSF/1410/2017 21/06/2017
RESOLUCIÓ TSF/1410/2017, de 15 de juny, de reelecció, nomenament i cessament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 12/05/2017
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2016.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 14/02/2017
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, per la qual es designa l'òrgan del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació als efectes de transparència i accés a la informació pública.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ TSF/113/2017 06/02/2017
RESOLUCIÓ TSF/113/2017, de 16 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicat ACORD 30/12/2016
ACORD GOV/164/2016, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals 2016-2018.
Informació complementària  

Licitacions 01/12/2016
Anunci de licitació de l’expedient núm. CFCC-2017-00001 Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 16/11/2016
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2016, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ TSF/2386/2016 03/11/2016
RESOLUCIÓ TSF/2386/2016, de 27 de setembre, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
Informació complementària  

Publicada CORRECCIÓ D'ERRADA 01/09/2016
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016)
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 30/08/2016
RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE TSF/223/2016 26/08/2016
ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 06/07/2016
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, per la qual s'amplia el termini de finalització de l'execució dels programes de formació per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, convocats per l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
Informació complementària  

Memòria d'activitats 2015 01/07/2016
Publicada la Memòria d'activitats 2015 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2017 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya