Enllaços

Consultes freqüents
(Programes Formatius 2015)

Departament d'Empresa i Ocupació
www.gencat.cat/empresaiocupacio

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
http://consellfp.gencat.cat/ca/

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.es

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugtcatalunya.com

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundaciontripartita.org

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.meyss.es/

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
www.gencat.net/educacio/icqp/

 
Actualitat

Publicat l'ACORD GOV/47/2016 21/04/2016
ACORD GOV/47/2016, de 19 d'abril, de nomenament de la presidenta del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 18/03/2016
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2016, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els programes de formació professional per a persones treballadores ocupades, i els programes específics d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2015.
Informació complementària  

Nova bústia 11/02/2016
A l’adreça infoempresa@conforcat.cat, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya facilitarà informació respecte les qüestions relatives a la “Formació Programada per les empreses” —antiga formació bonificada—, desenvolupat a l’article 9 de la Llei 30/2015 de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a la ocupació en l’àmbit laboral (BOE del 10 / 9/ 2015).

Publicada RESOLUCIÓ 09/02/2016
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2016, per la qual s'amplia el termini d'execució dels programes específics d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre.
Informació complementària  

Licitacions 05/02/2016
Formalització del contracte de l’expedient núm. 003/16. Publicat al Perfil de Contractant.
Informació complementària  

Publicat el DECRET 137/2016 28/01/2016
de 26 de gener, pel qual es nomena la senyora Mercè Antònia Garau i Blanes directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Informació complementària  

Licitacions 26/01/2016
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 003/16. Publicat al Perfil del Contractant
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/5/2016 14/01/2016
RESOLUCIÓ EMO/5/2016, d'11 de gener, per la qual s'estableix la suplència del director/a del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/4/2016 14/01/2016
RESOLUCIÓ EMO/4/2016, de 8 de gener, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 02/10/2015
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2015, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 30/2015 14/09/2015
LLEI 30/2015, de 9 de setembre, per la què es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 07/09/2015
Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, per la què s'amplia l'àmbit d'aplicació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 30/07/2015
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE EMO/218/2015 20/07/2015
ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 13/2015 16/07/2015
LLEI 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Informació complementària  

Publicat l'ACORD GOV/100/2015 26/06/2015
ACORD GOV/100/2015, de 23 de juny, de nomenament de la presidenta del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 10/2015 25/06/2015
LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1200/2015 09/06/2015
RESOLUCIÓ EMO/1200/2015, de 3 de juny, de nomenament del/de la director/a del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1199/2015 09/06/2015
RESOLUCIÓ EMO/1199/2015, de 3 de juny, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 05/06/2015
RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació professional d'oferta per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l'any 2014.
Informació complementària  

Publicat l'ACORD GOV/76/2015 28/05/2015
ACORD GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE EMO/151/2015 28/05/2015
ORDRE EMO/151/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2016 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya