Enllaços

Departament d'Empresa i Ocupació
www.gencat.cat/empresaiocupacio

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
tinyurl.com/consellcatalafp

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.es

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugtcatalunya.com

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundaciontripartita.org

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.meyss.es/

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
www.gencat.net/educacio/icqp/

 
Actualitat

Publicat el Reial Decret Llei 4/2015 23/03/2015
Reial Decret Llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE EMO/380/2014 30/12/2014
ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.
Informació complementària  

Licitacions 23/12/2014
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 003/15. Publicat al Perfil del Contractant.
Informació complementària  

Publicat EDICTE de 15 de desembre de 2014 22/12/2014
EDICTE de 15 de desembre de 2014, de notificació d'una resolució de revocació, en base a la Resolució EMO/310/2012, d'1 d'octubre, relativa a la sol·licitud d'una subvenció pública destinada al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/2684/2014 02/12/2014
RESOLUCIÓ EMO/2684/2014, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d'oferta per a persones treballadores i per a la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2013
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/2483/2014 12/11/2014
RESOLUCIÓ EMO/2483/2014, de 28 d'octubre, d'ampliació de l'import màxim destinat al finançament dels plans de formació previstos a l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.
Informació complementària  

El Govern concentra en una única plataforma digital les diferents ofertes de formació professional de Catalunya 22/10/2014
El nou espai Catalunya Professional dóna resposta a una de les previsions del Projecte de llei de formació professional, amb l’objectiu d’oferir una millor i més integrada orientació i informació.
Informació complementària  

Posat en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil 15/09/2014
La Generalitat de Catalunya posa en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil que beneficiarà al voltant de 300.000 joves catalans d’entre 16 i menys de 25 anys (fins a 30 anys en el cas de persones amb grau de discapacitat de més del 33%)
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1853/2014 05/08/2014
RESOLUCIÓ EMO/1853/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució de la iniciativa Forma Empresa50.Cat, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1852/2014 05/08/2014
RESOLUCIÓ EMO/1852/2014, de 31 de juliol, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre.
Informació complementària  

Publicació de l’ORDRE EMO/206/2014 11/07/2014
ORDRE EMO/206/2014, de 7 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels plans de formació professional 'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2014.
Informació complementària  

Publicacions 18/06/2014
Publicació Butlletí de la formació i la qualificació professional de Catalunya: Futur professional, núm. 1 - juny 2014
Informació complementària  

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya present al Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona 19/05/2014
La Directora del Consorci per a la Formació Contínua, la Sra. Maria del Carme Duch Torrelles, ha assistit el divendres 16 de maig, a la sessió constitutiva del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona. Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial en l’àmbit de la Formació Professional, on conflueixen tots els agents socials i econòmics, públics i privats de la ciutat de Tarragona.

Memòria d'activitats 2013 07/05/2014
Publicada la Memòria d'activitats 2013 del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2013 07/05/2014
Publicat el Mapa de la Formació Professional Contínua de Catalunya 2013, que està disponible a l’apartat de publicacions.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2015 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya