Enllaços

Consultes freqüents
(Programes Formatius 2015)

Departament d'Empresa i Ocupació
www.gencat.cat/empresaiocupacio

Servei d'Ocupació de Catalunya
www.oficinadetreball.gencat.cat

Consell Català de Formació Professional
http://consellfp.gencat.cat/ca/

Foment del Treball
www.fomentformacio.com/

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
www.pimec.es

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
www.ccoo.cat

Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugtcatalunya.com

Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació
www.fundaciontripartita.org

Ministeri de Treball i Seguretat Social
www.meyss.es/

Unió Europea
www.europa.eu

Institut Català de les Qualificacions Professionals
www.gencat.net/educacio/icqp/

 
Actualitat

Publicada nota informativa 31/05/2016
Nota informativa sobre la declaració responsable d’inscripció d’entitats de formació per impartir formació programada per les empreses no inclosa en el catàleg d’especialitats formatives mitjançant declaració responsable.
Informació complementària  

Publicat l'ACORD GOV/47/2016 21/04/2016
ACORD GOV/47/2016, de 19 d'abril, de nomenament de la presidenta del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 18/03/2016
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2016, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els programes de formació professional per a persones treballadores ocupades, i els programes específics d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2015.
Informació complementària  

Nova bústia 11/02/2016
A l’adreça infoempresa@conforcat.cat, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya facilitarà informació respecte les qüestions relatives a la “Formació Programada per les empreses” —antiga formació bonificada—, desenvolupat a l’article 9 de la Llei 30/2015 de 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a la ocupació en l’àmbit laboral (BOE del 10 / 9/ 2015).

Publicada RESOLUCIÓ 09/02/2016
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2016, per la qual s'amplia el termini d'execució dels programes específics d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/380/2014, de 19 de desembre.
Informació complementària  

Licitacions 05/02/2016
Formalització del contracte de l’expedient núm. 003/16. Publicat al Perfil de Contractant.
Informació complementària  

Publicat el DECRET 137/2016 28/01/2016
de 26 de gener, pel qual es nomena la senyora Mercè Antònia Garau i Blanes directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Informació complementària  

Licitacions 26/01/2016
Anunci resolució de l’adjudicació de l’expedient núm. 003/16. Publicat al Perfil del Contractant
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/5/2016 14/01/2016
RESOLUCIÓ EMO/5/2016, d'11 de gener, per la qual s'estableix la suplència del director/a del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/4/2016 14/01/2016
RESOLUCIÓ EMO/4/2016, de 8 de gener, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 02/10/2015
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2015, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 30/2015 14/09/2015
LLEI 30/2015, de 9 de setembre, per la què es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 07/09/2015
Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, per la què s'amplia l'àmbit d'aplicació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 30/07/2015
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015, per la qual s'amplia el termini d'execució dels plans de formació d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, que preveu l'article 4 de l'Ordre EMO/206/2014, de 7 de juliol.
Informació complementària  

Publicada l'ORDRE EMO/218/2015 20/07/2015
ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 13/2015 16/07/2015
LLEI 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Informació complementària  

Publicat l'ACORD GOV/100/2015 26/06/2015
ACORD GOV/100/2015, de 23 de juny, de nomenament de la presidenta del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la LLEI 10/2015 25/06/2015
LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1200/2015 09/06/2015
RESOLUCIÓ EMO/1200/2015, de 3 de juny, de nomenament del/de la director/a del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada la RESOLUCIÓ EMO/1199/2015 09/06/2015
RESOLUCIÓ EMO/1199/2015, de 3 de juny, de cessament de la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Informació complementària  

Publicada RESOLUCIÓ 05/06/2015
RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació professional d'oferta per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l'any 2014.
Informació complementària  

   
 
Avís legal  |  Contacte  |  © 2016 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya